Pravidlá pre vrátenie tovaru

 

Čo keď zmením názor?

Po prijatí objednávky beží lehota tridsiatich dní, počas nich môžete zrušiť svoju zmluvu a vrátiť výrobok za predpokladu, že nebol otvorený ani použitý a že originálny obal je neporušený.

Informujte Marionnaud v tejto lehote, že chcete využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy, vyplnením nasledujúceho formulára.

Vrátená zásielka musí byť doručená spolu s potvrdením o doručení a plne zaplateným poštovným. Marionnaud vráti zaplatenú sumu na kartu, prostredníctvom ktorej ste výrobok kúpili online, s výnimkou poštovného zaplateného za vrátenie tovaru. Marionnaud neprijíma vrátené zásielky s neuhradeným poštovným.

Nenesiete zodpovednosť za žiadne náklady spôsobené vrátením chybného tovaru alebo doručenia iného tovaru než toho, ktoré ste uviedli vo svojej objednávke. V týchto prípadoch Marionnaud uhradí i náklady na poštovné, ktoré ste vynaložili.