background image
Vyhľadať obchod

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KRÁTKA VERZIA

V spoločnosti Midio, spol. s r.o. (prevádzkovateľ parfumérií Marionnaud) berieme ochranu osobných údajov vážne.

Kategórie nami spracúvaných osobných údajov závisia od toho, ako využívate naše služby. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie našich služieb na internete podľa vašich nastavení, na vybavovanie vašich žiadostí, kontaktovanie v súvislosti s produktmi a službami, ktoré by vás mohli zaujímať, zapojenie do losovania cien, hier alebo súťaží alebo na príslušné administratívne služby. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len tretím stranám, ktoré nám pomáhajú, keď vám poskytujeme naše služby, a ak to výslovne povolíte nám a našim pridruženým spoločnostiam na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi, analytiky a marketingu.

S vaším súhlasom tiež používame súbory „cookies“ na účely týkajúce sa marketingu, výkonnosti a štatistiky.

Keďže si vás ako zákazníka veľmi ceníme, ponúkame vám možnosť vybrať si z niekoľkých spôsobov, ktorými budete regulovať používanie svojich osobných údajov. Ak by ste napríklad chceli aktualizovať svoje „nastavenia súborov cookies“, kliknite na nástroj Súhlas so súbormi cookies v dolnej pravej časti našej webovej lokality.

Ak u nás máte elektronický účet (na webovej lokalite alebo v mobilnej aplikácii), v časti „Môj účet“ si môžete aktualizovať svoje kontaktné údaje a marketingové nastavenia. Môžete tiež kontaktovať náš Zákaznický servis na e-maile info@marionnaud.sk.

Ak máte záujem o viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, a o súboroch cookies, ktoré používame, kliknite sem www.marionnaud.sk/ochrana-osobnych-udajov a prečítajte si celú verziu našich Pravidiel ochrany osobných údajov.

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Naše zásady v oblasti ochrany osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Tu je našich 5 prísľubov týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

 1. VŽDY zabezpečíme, aby sa vaše osobné údaje používali v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
 2. VŽDY vám poskytneme transparentné informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Patria sem aj informácie o tom, aké informácie získavame, čo s nimi robíme, komu ich sprístupňujeme a koho by ste mali kontaktovať, ak vás bude niečo znepokojovať.
 3. VŽDY vám poskytneme jednoduché možnosti, na základe ktorých budete môcť zasielanie našej marketingovej komunikácie UKONČIŤ, keď s ňou už nebudete spokojný/-á.
 4. VŽDY prijmeme primerané kroky, aby sme vaše osobné údaje ochránili, a zaistíme, aby k nim nemala prístup neoprávnená osoba.
 5. VŽDY bez zbytočného omeškania odpovieme na všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

Naša Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1. 5. 2018

Našou snahou je zabezpečiť vaše práva týkajúce sa súkromia a zaistiť ochranu vašich osobných údajov.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľuje, aké typy osobných údajov v súvislosti s nami ponúkanými službami získavame a ako ich spracúvame a chránime. Patria sem informácie získané off-line v našich predajniach alebo prostredníctvom našich zákazníckych služieb a on-line prostredníctvom našich webových lokalít, aplikácií (vrátane mobilných aplikácií) a platforiem tretích strán („webové lokality“).

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahuje aj na náš cieľový obsah vrátane internetových ponúk a reklám na produkty a služby, ktoré sa vám na základe vašej činnosti na internete zobrazia na webových lokalitách, platformách a aplikáciách tretích strán („webové lokality tretích strán“). Takéto webové lokality tretích strán môžu mať vlastné Pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania. Odporúčame vám, aby ste si ich preštudovali, skôr ako takéto webové lokality tretích strán použijete.

Who is responsible for what happens with your data?

1. KTO ZODPOVEDÁ ZA TO, ČO SA STANE S VAŠIMI ÚDAJMI?

Spoločnosť Midio, s r.o. (prevádzkovateľ parfumérií Marionnaud) (alebo „my“) je subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov na našich webových lokalitách.

Spoločnosť Mido, s r.o. je člen skupiny spoločností A.S. Watson („skupina ASW“), ktorá je súčasťou medzinárodného konglomerátu CK Hutchison Holdings Limited („konglomerát CK Hutchison“).

How do I contact the Data Protection Officer?

2. AKO SA MÔŽEM SKONTAKTOVAŤ SO ZÁSTUPCOM PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak máte nejakú otázku k tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov e-mailom na adrese info@marionnaud.sk. alebo poštou na adrese MIDIO, spol. s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava.

What is Personal Data?

3. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sú informácie, na základe ktorých možno priamo alebo nepriamo zistiť vašu totožnosť („osobné údaje“). Obvykle ide o informácie ako vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, no môžu to byť aj ďalšie informácie, napríklad IP adresa, zvyklosti počas nakupovania, informácie o zdraví a kráse, o vašom spôsobe života alebo o tom, čomu dávate prednosť, napríklad o vašich koníčkoch a záujmoch. Informácie o zdraví sú „osobitné kategórie osobných údajov“, ktoré si vzhľadom na svoju citlivosť vyžadujú osobitnú ochranu.

What happens when you provide us with your Personal Data or when we otherwise receive your personal data?

4. ČO SA STANE, KEĎ NÁM POSKYTNETE SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO ICH ZÍSKAME INÝM SPÔSOBOM?

Vaše osobné údaje získavame priamo rôznymi spôsobmi, napríklad keď nám poskytnete svoje informácie zaúčelom registrácie zákazníka na našich webových lokalitách alebo ako člen niektorého z našich vernostných programov, na účely registrácie kvôli losovaniu o ceny, hrám alebo súťažiam, keď sa prihlásite na odber nášho newslettera, keď prijímate naše správy alebo zásielky, keď používate naše aplikácie, zakúpite si od nás nejaký produkt alebo službu, vyplníte dotazník, podrobíte sa kozmetickému ošetreniu, vyjadríte pripomienky, na niečo sa opýtate alebo sa skontaktujete s našim Zákazníckym servisom.

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, budeme ich spracúvať v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje týmto spôsobom spracúvali, neposkytujte nám ich.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj z iných zdrojov vrátane informácií z komerčne dostupných zdrojov, ako sú verejné databázy a subjekty zhromažďujúce údaje a informácie od tretích strán. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje získavali z iných zdrojov, informujte o svojich voľbách priamo príslušné zdroje.

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám poskytovali služby, ako je vysvetlené nižšie. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje, len ak nám na to dáte povolenie – napríklad vo väčšine prípadov, keď spracúvame vaše osobné údaje na marketingové účely, používame súbory cookies alebo lokalizačné údaje alebo keď spracúvame vaše citlivé osobné informácie. V ďalších prípadoch môžeme pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzať z iných zákonných dôvodov, ako je plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo legitímne záujmy, napríklad predchádzanie podvodom.

Ak sa stanete členom niektorého z našich vernostných programov, môžeme predpokladať ,že by ste chceli, aby sme spracúvali vaše osobné údaje na marketingové účely. Zasielanie marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek zrušiť bez toho, aby to malo negatívny vplyv na výhody vernostného programu.

Keď budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe vášho súhlasu, požiadame vás o výslovný súhlas, a to len na konkrétny účel. Ak budeme vaše osobné údaje používať na účely, ktoré nie sú uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, požiadame vás o poskytnutie dodatočného súhlasu.

Informácie o typoch osobných údajov, ktoré môžeme získať, príslušných účeloch a právnom základe spracovania nájdete v tabuľke v časti 6.

What happens if our customer is a child?

5. ČO AK JE NAŠÍM ZÁKAZNÍKOM DIEŤA?

Naše webové lokality sú určené pre dospelých, no môže sa stať, že si ich budú prezerať alebo na nich kúpia produkt zákazníci mladší ako16 rokov. Ak budeme vedieť, že nejaký zákazník má menej ako 16 rokov, nebudeme jeho osobné údaje používať na marketingové účely, ak nezískame súhlas jeho rodiča.

V záujme poskytnutia súhlasu rodiča s marketingom požiadajte svojho rodiča alebo opatrovníka, aby do spoločnosti Midio, spol. s r.o. zatelefonoval alebo napísal kontaktné údaje, ako sa uvádza v časti 1 (platí len pre majiteľov vernostnej karty alebo internetového účtu).

V niektorých prípadoch na základe vášho konania dospejeme k záveru, že ste súhlas rodiča získali. V takom prípade si vyhradzujeme právo rozhodnúť, či budete do dosiahnutia plnoletosti dostávať marketingovú komunikáciu.

Zoberte však na vedomie, že prístup k niektorým častiam našich webových lokalít a/alebo možnosť získať ceny, vzorky alebo iné odmeny môže byť obmedzená na používateľov, ktorí prekročili istú vekovú hranicu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na overenie vášho veku a uplatnenie takýchto vekových obmedzení.

For which purposes do we process your Personal Data?

6. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

6.1 Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, a to na tieto účely:
Browsing on our sites
Prezeranie našich webových lokalít

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Informácie o type prehliadača, ktorý používate počas návštevy našich webových lokalít, vaša IP adresa a adresa vášho zariadenia; hypertextové odkazy, na ktoré ste klikli; webové lokality, ktoré ste navštívili, kým ste sa dostali na naše webové lokality; a informácie, ktoré získavajú súbory cookies alebo podobné prostriedky sledovania. Vaše používateľské meno, profilová fotografia, pohlavie, siete a iné informácie, ktoré sa počas používania webových lokalít tretích strán rozhodnete sprístupniť (napríklad keď použijete funkciu „Páči sa mi“ na Facebooku).

Aký je účel spracovania?

Naša spoločnosť (a tretí poskytovatelia služieb konajúci v našom mene) používa na spracovanie údajov o tom, kedy navštevujete naše webové lokality, súbory cookies a podobné technológie. Chceme vedieť, či ste nás navštívili už v minulosti a čomu dávate prednosť, aby sme vám na našich webových lokalitách mohli poskytnúť na mieru šité informácie. Viac informácií o súboroch cookies sa nachádza v časti 6.2. nižšie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Prezrite si nástroj Súhlas so súbormi cookies, aby ste sa dozvedeli, ako dlho sa jednotlivé súbory cookies uchovávajú.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo „súhlasiť a pokračovať“ v našom nástroji Súhlas so súbormi cookies na našich webových lokalitách. V niektorých prípadoch a vždy, keď to povoľuje zákon, budeme na základe vášho konania predpokladať, že so súbormi cookies súhlasíte. Zoberte na vedomie, že musíme spracúvať určité základné údaje o prehliadaní, aby sme mohli zaistiť najdôležitejšie funkcie webových lokalít, ako sú bezpečné prihlásenie alebo uloženie údajov o tom, v ktorej časti objednávacieho procesu sa nachádzate.

Svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies môžete kedykoľvek upraviť prostredníctvom nástroja Súhlas so súbormi cookies alebo zmenou nastavení svojho prehliadača.

Purchase/ Agreeing to a Service ›
Nákup/súhlas so službou

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, číslo vernostnej karty, heslá, história objednávok, história platieb, platobné informácie (t. j. údaje o banke alebo kreditnej karte), história objednávok/zoznam želaní, vek/dátum narodenia, pohlavie, informácie o vybavení vašej žiadosti (vrátane informácií o kozmetických produktoch, ktoré si objednáte) a ostatné osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Aký je účel spracovania?

Osobné údaje spracúvame, aby sme vám poskytovali naše produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete, vrátane toho, aby sme vám zasielali požadované produkty alebo vzorky.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokým u nás budete nakupovať. Ak po troch rokoch nebudete mať žiadne transakcie, vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, a to v prípade, že nám zákon nebude prikazovať ich uchovávať počas dlhšej lehoty.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Tieto informácie potrebujeme na spracovanie vašej objednávky alebo inej služby, o ktorú nás požiadate (plnenie zmluvy). Ak o vás budeme potrebovať informácie, ktoré sa považujú za citlivé budeme vás transparentným spôsobom informovať o našich zákonných povinnostiach spracúvať takéto osobné údaje.

Customer Service
Zákaznícke služby

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, číslo vernostnej karty, heslá, história objednávok, história platieb, platobné informácie (t. j. údaje o banke alebo kreditnej karte), história objednávok/zoznam želaní, vek/dátum narodenia, pohlavie, informácie o vybavení vášho dopytu, statusy a iný obsah, ktorý zadáte na naše webové lokality, a ďalšie informácie, ktoré zadáte v súvislosti s požiadavkou na nákup alebo služby alebo iným dopytom (vrátane citlivých osobných informácií).

Aký je účel spracovania?

Vaše osobné údaje spracúvame pri každom vašom kontakte s nami a keď odpovedáme na vaše otázky a pripomienky.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Všeobecné otázky a pripomienky týkajúce sa problémov so službami, postupov predajne, dostupnosti skladových zásob atď., tri roky od poslednej komunikácie s vami. Komunikácia v súvislosti s ujmou na zdraví, úrazmi a inými zdravotnými alebo bezpečnostnými problémami sa možno bude musieť v prípade právnych nárokov alebo vyrovnaní uchovávať dlhšie.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Na spracovanie vašich otázok, pripomienok alebo sťažností na vašu žiadosť (plnenie zmluvy alebo kvázi-zmluvy).

Suggesting products & services which may interest you
Navrhovanie produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, číslo vernostnej karty, história objednávok/zoznam želaní (vrátane vašich nákupov na našej webovej lokalite, v mobilnej aplikácii, predajni alebo lekárni), história platieb, vek, dátum narodenia, pohlavie, produkty, ktoré ste si prezerali na našej webovej lokalite, uprednostňované značky, obľúbená predajňa, vaša činnosť na našej webovej lokalite alebo pri prezeraní našich e-mailov, vaše odpovede v prieskumoch alebo súťažiach, vaše zvyklosti a prednostné voľby pri nakupovaní a informácie o vašom spôsobe života, ako sú koníčky a záujmy.

Aký je účel spracovania?

Na účely navrhovania personalizovaných produktov alebo služieb (vrátane produktov alebo služieb relevantných tretích strán), ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať vzhľadom na históriu vašich nákupov a správanie počas nakupovania, vaše prednostné voľby a naše stratégie segmentácie trhu. Realizujeme to tak, že vám poštou, e-mailom, prostredníctvom newslettera, SMS správ, vyžiadaných notifikácií alebo telefonicky zašleme informácie o produktoch, službách, špeciálnych ponukách, kampaniach a iné informácie. Môžeme vás tiež kontaktovať s ponukou možnosti zúčastniť sa zákazníckych prieskumov, kampaní, losovaní o ceny alebo súťaží. Ak u nás máte online účet alebo ste členom niektorého z našich vernostných programov, môžete od nás dostávať ponuky v rámci kampaní v predajni (napríklad špeciálne kupóny).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokým u nás budete nakupovať. Ak ste držiteľom vernostnej karty a po troch rokoch nebudete mať žiadne transakcie, vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, a to v prípade, že nám zákon nebude prikazovať ich uchovávanie počas dlhšej lehoty. Ak budete nakupovať na internete alebo prostredníctvom objednávky ako hosť, vaše údaje si ponecháme jeden rok od dátumu transakcie. Ak ste sa prihlásili na odber niektorého z našich marketingových materiálov, vaše údaje budeme uchovávať, kým odber nezrušíte.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Môžete nám to povoliť, ak sa stanete držiteľom vernostnej karty, a to prijatím našich Všeobecných podmienok vernostnej karty (plnenie zmluvy).

Ak nie ste členom Health & Beautycard, autorizujete nás prihlásením sa k odberu našich noviniek alebo vytvorením online účtu.

Ak nie ste členom vernostného programu, povolíte nám to prihlásením na odber našich nnewsletterov.

Ak budete nakupovať na internete prostredníctvom objednávky ako hosť, budeme vás na základe nášho legitímneho záujmu kontaktovať so súvisiacimi ponukami, a to vždy v medziach zákona vrátane zákonov o nevyžiadanej pošte.

Zasielanie našej marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom ovládacieho panela „Ochrana osobných údajov“ vo svojom profile (ak ho máte), pomocou tlačidla „odhlásiť“ v našej e-mailovej komunikácii alebo píšte na Zákaznický servis info@marionnaud.sk

Competitions and prize draws
Súťaže a hry

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, vek, dátum narodenia, pohlavie, obsah vytvorený používateľom alebo iné osobné údaje, ktoré zadáte, ako je to potrebné na účely súťaže alebo hry.

Aký je účel spracovania?

Na účely losovaní o ceny v rámci hier alebo súťaží, ktorých sa rozhodnete zúčastniť, a na určenie víťaza alebo odovzdanie ceny v prípade výhry.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Tri mesiace po súťaži alebo ukončení hry, ak zákon nevyžaduje ich uchovávanie počas dlhšieho obdobia.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Tieto informácie môžeme potrebovať na účely identifikácie a na to, aby sme vám prípadne odovzdali cenu (plnenie zmluvy). Ak máme v úmysle používať vaše osobné údaje na marketingové účely, jasne vás o tom pred ich získaním budeme informovať a požiadame vás o súhlas.

Online Shopping
Internetové nákupy

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, informácie o objednaných produktoch (, história objednávok, údaje o vašom nákupe, platobné informácie, história platieb, vek.

Aký je účel spracovania?

Na spracovanie vášho internetového nákupu a dodanie produktu podľa objednávky. Vaše osobné údaje súvisiace s platbou môžeme na účely spracovania vašich platieb odoslať poskytovateľom platobných služieb.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokým u nás budete nakupovať. Ak po troch rokoch nebudete mať žiadne transakcie, vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, a to v prípade, že nám zákon nebude prikazovať ich uchovávať počas dlhšej lehoty. Ak budete objednávať ako hosť, vaše údaje si ponecháme jeden rok od dátumu transakcie.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Tieto informácie potrebujeme, aby sme mohli plniť zmluvu o internetovom objednávaní.

Health & Beautycard Loyalty Programme
Vernostný program

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, informácie o produktoch, ktoré si objednáte prostredníctvom vernostného programu, transakcie týkajúce sa vernostného programu, stav bodov na Vašej vernostnej karte a informácie o získaných a využitých bodoch, informácie o platbe (t. j. bankové údaje), história platieb, vek.

Aký je účel spracovania?

Aby sme vám poskytli všetky služby v rámci vernostného programu vrátane exkluzívnych ponúk a bodovacích systémov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokým budete členom niektorého z našich vernostných programov. Ak po troch rokoch nebudete mať žiadne transakcie, vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, a to v prípade, že nám zákon nebude prikazovať ich uchovávať počas dlhšej lehoty.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Prihlásením do niektorého z našich vernostných programov nám povoľujete spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať všetky služby v rámci vernostného programu (plnenie zmluvy).

Fraud prevention and other administrative services, such as registration
Predchádzanie podvodom a iné administratívne služby, napríklad registrácia

Aké osobné údaje môžeme získavať?

Meno, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, mobilné číslo, informácie o zdraví alebo diagnostické údaje, , informácie o platbe (t. j. bankové údaje), história platieb, vek.

Aký je účel spracovania?

Na poskytovanie administratívnych služieb vrátane spracovania vašej žiadosti o poskytnutie služieb, na predchádzanie podvodom alebo iným trestným činom alebo ich odhaľovanie, overovanie vašej totožnosti a stavu kreditu/platby alebo spracovanie platobných pokynov. Vaše osobné údaje súvisiace s platbou môžeme na účely spracovania vašich platieb odoslať poskytovateľom platobných služieb alebo polícii na účely predchádzania podvodom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokým u nás budete nakupovať. Ak po troch rokoch nebudete mať žiadne transakcie, vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, a to v prípade, že nám zákon nebude prikazovať ich uchovávať počas dlhšej lehoty.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, aby sme sa uistili, že vaša totožnosť a transakcie sú chránené (vyváženie záujmu s naším záujmom, ktorým je predchádzanie podvodom a ochrana našich zákazníkov).

Poskytujeme aj ďalšie administratívne služby, aby sme vám mohli ponúkať príslušné základné služby (plnenie zmluvy).

6.2 Súbory cookies a podobné technológie

Súbory cookies a podobné technológie („súbory cookies“) používame na zvýšenie kvality našich produktov a zlepšenie vášho zážitku na našich webových lokalitách, a to tak, že získavame informácie o tom, ako naše webové lokality používate. Niektoré z používaných súborov cookies sú nevyhnutné, aby mohli fungovať základné funkcie webovej lokality, napríklad bezpečné prihlásenie alebo uloženie údajov o tom, v ktorej časti objednávacieho procesu sa nachádzate, môžeme však používať aj súbory cookies, vďaka ktorým môžeme analyzovať používanie webovej lokality (aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť), ako aj reklamné súbory cookies, ktoré používajú inzerujúce spoločnosti na inzerovanie ponúk zodpovedajúcim vašim záujmom.

Naše webové lokality a produkty môžeme prispôsobiť vašim záujmom a potrebám na základe získavania informácií o vašom zariadení a ich spojenia s vašimi osobnými údajmi, aby vám naše webové lokality ponúkali ten najlepší internetový zážitok.

V prípade využívania služby Google Analytics ju nastavíme tak, aby bola vaša IP adresa anonymizovaná ihneď po tom, ako sa údaje dostanú do siete Analytics Collection Network https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, a to pred ich uložením alebo spracovaním. Ak nechcete byť na žiadnej webovej lokalite sledovaný/-á službou Google Analytics, navštívte stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o súboroch cookies, ktoré používame, nájdete v nástroji Súhlas so súbormi cookies na našich webových lokalitách, kde zároveň môžete upraviť svoje nastavenia. Zoberte však na vedomie, že bez súborov cookies možno nebudete môcť využívať všetky prvky našich webových lokalít alebo internetových služieb.

6.3 Marionnaud applikácia - ochrana osobných údajov

Naša aplikácia nezhromažďuje ani neukladá obrázky zhotovené vašim telefónom. Požiadame vás o špeciálne povolenie na otvorenie fotoaparátu. Ak si to rozmyslíte, môžete ich kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vo vašom zariadení. Upozorňujeme, že odmietnutie alebo vypnutie týchto oprávnení obmedzí funkcie, ktoré môžete v našej aplikácii používať. Na vytváranie efektov rozšírenej reality v aplikácii používame technológiu rozpoznávania tváre, ktorá je už súčasťou vášho telefónu (ako je TrueDepth API). Nezdieľame informácie s tretími stranami, neukladáme ani iným spôsobom nespracovávame údaje, ku ktorým máme prístup a sú potrebné na používanie tejto technológie.

Who do we share your Personal Data with?

7. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

7.1 Naši poskytovatelia služieb

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim spracovateľom údajov (t. j. poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú plniť vyššie opísané úlohy):

 • príslušné spoločnosti skupiny Marionnaud a dcérske spoločnosti konglomerátu CK Hutchison na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi a analytické účely [predovšetkým A.S. Watson (Health and Beauty UK) Ltd.];
 • príslušné spoločnosti skupiny Marionnaud a dôveryhodné tretie strany, ktoré priamo podporujú naše propagačné činnosti, správu webových lokalít a vernostný program, predovšetkým [A.S. Watson (Health and Beauty Continental Europe) B.V.] na účely správy IT (hosting, údržba a testovanie);
 • dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú spracúvať a analyzovať vaše osobné údaje, poskytujú nám podporu pri navrhovaní produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, v súlade s odsekom 5.1 vyššie;
 • ak si od nás objednáte nejaký produkt alebo službu, dôveryhodné tretie strany v záujme úhrady a dodania objednaných produktov a služieb. Ak ste neposkytli príslušný súhlas, takýmto dôveryhodným tretím stranám neumožňujeme používať vaše osobné údaje žiadnym iným spôsobom a budeme od nich požadovať, aby zaviedli primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Na týchto spracovateľov máme prísne požiadavky, ktoré vyžadujú platné zákony o ochrane údajov a vaše osobné údaje môžu spracúvať len pre nás a musia dodržiavať prísne normy v oblasti bezpečnosti IT.

7.2 Iní príjemcovia

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim tretím stranám, ktoré spracúvajú vaše údaje na vlastné účely (t. j. takéto tretie strany nie sú spracovatelia, ale používajú vaše osobné údaje kvôli svojim vlastným záujmom alebo preto, lebo ste im na to poskytli svoj súhlas):

 • zainteresované tretie strany (ktoré nie sú spoločnosťami skupiny ASW a dcérskymi spoločnosťami konglomerátu CK Hutchison), ktoré vám budú posielať marketingovú komunikáciu, no len ak ste poskytli súhlas, že od nich budete takúto komunikáciu dostávať;
 • orgány na presadzovanie práva alebo iné orgány, ktorým takéto údaje musíme poskytovať podľa zákona alebo na základe splnomocnenia, predvolania alebo súdneho príkazu na zverejnenie vašich osobných údajov.

Zoberte na vedomie, že vaše osobné údaje nikdy nesprístupňujeme platformám sociálnych médií. Ak sa v spolupráci s platformami sociálnych médií ako Facebook alebo Google podieľame na činnostiach získavania publika alebo spájania zákazníkov, vaše osobné údaje sú pred prenosom vždy anonymizované. Ak v budúcnosti dôjde k nejakým zmenám a vaše osobné údaje budeme musieť poskytnúť nejakej platforme sociálnych médií, požiadame vás o súhlas.

7.3 Sprístupňovanie informácií o vašom používaní webových lokalít

S vaším súhlasom budeme informácie o používaní webových lokalít poskytovať dôveryhodným tretím stranám (napr. inzerentom, reklamným agentúram, reklamným sieťam, systémom výmeny údajov atď.), aby sme vám mohli ponúkať prispôsobený obsah, ktorý by vás vzhľadom na vašu predchádzajúcu aktivitu na našej webovej lokalite mohol zaujímať. Tieto dôveryhodné tretie strany môžu na vašom zariadení nastaviť vlastné súbory cookies, webové majáky a podobné technológie sledovania a mať k nim prístup, aby sme vám mohli ponúkať prispôsobený obsah a reklamu, keď navštívite naše webové lokality. Viac informácií o súboroch cookies a možnosti odhlásenia nájdete v časti 6.2.

Na webovej lokalite www.youronlinechoices.com si môžete zvoliť, ktoré spoločnosti vám môžu ponúkať prispôsobenú reklamu.

Zoberte na vedomie, že aj keď takúto možnosť zrušíte, stále od nás budete dostávať reklamu, ktorá nie je prispôsobená na základe informácií o vašom používaní webových lokalít.

To which countries do we transfer your Personal Data?

8. DO KTORÝCH ŠTÁTOV ODOSIELAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Mnohé z dôveryhodných tretích strán a spoločností skupiny sídlia v štátoch, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov, ako je Európsky hospodársky priestor („EHP“).

Vaše údaje odosielame aj na Ukrajinu (kde sídli náš tím internetových vývojárov), do USA, Indie (kde niektorí z našich dodávateľov vykonávajú služby back-office) a Kanady (kde sídlia niektorí z našich dodávateľov, ktorí nám poskytujú analytické služby a služby personalizácie údajov).

Keď musíme vaše osobné údaje odoslať dôveryhodnej tretej strane alebo spoločnosti skupiny v štáte, kde zákony o ochrane údajov nezaisťujú rovnakú mieru ochrany, adekvátnu ochranu údajov zabezpečíme pomocou iných legitímnych prostriedkov, ako sú certifikácia v systéme Privacy Shield a/alebo štandardné zmluvné ustanovenia.

Viac informácií o mechanizme prenosu údajov vám poskytne náš zástupca pre ochranu osobných údajov (pozri kontaktné údaje v časti 2).

To which countries do we transfer your Personal Data?

9. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame len do splnenia vyššie uvedených účelov, na ktoré sme ich získali alebo dostali a do skončenia našich zákonných povinností uchovávať záznamy, ako sa ďalej opisuje v časti 6.1.

To which countries do we transfer your Personal Data?

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V prípade splnenia istých požiadaviek máte právo:

 • získať od nás potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, môžete prístup k svojim osobným údajom;
 • opraviť nepresné osobné údaje;
 • Erasure of Personal Data;
 • vymazať osobné údaje;
 • namietať voči spracovaniu osobných údajov;
 • obmedziť spracovanie osobných údajov a právo na
 • prenosnosť osobných údajov – získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a odoslať ich inému prevádzkovateľovi údajov.

Viac o týchto právach sa dozviete na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak si chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na zástupcu pre ochranu osobných údajov (kontaktné údaje nájdete v časti 2) alebo sa spojte so zákazníckymi službami na čísle [ČÍSLO].

Zoberte na vedomie, že ak si chcete uplatniť svoje právo prestať od nás dostávať marketingovú komunikáciu, nemusíte sa skontaktovať s naším zástupcom pre ochranu osobných údajov. Zasielanie takejto komunikácie môžete zrušiť vo svojom účte, ak nejaký máte („Môj účet“), v časti Ochrana osobných údajov, priamo v komunikácii, ktorú vám pošleme, alebo kontaktovaním nášho Zákaznického servisu na e-maile info@marionnaud.sk.

Can you withdraw your consent to the processing of personal data?

11. MÔŽETE STIAHNUŤ SVOJ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak váš súhlas predstavuje právny základ spracovania vašich osobných údajov, môžete ho stiahnuť vo vzťahu k:

 • marketingovej komunikácii – prihlásením do svojho účtu v časti Ochrana osobných údajov alebo pomocou odkazu pre zrušenie zasielania, ktorý sa v takejto marketingovej komunikácii nachádza;
 • používaniu súborov cookies – prostredníctvom nášho nástroja Súhlas so súbormi cookies v spodnej časti našich webových lokalít;
 • iným účelom – odoslaním e-mailu na adresu info@marionnaud.sk.alebo zatelefonovaním na linku zákazníckych služieb, ako sa uvádza v časti 10.

Zoberte na vedomie, že ak svoj súhlas stiahnete, nebude to mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho stiahnutím.

Can you complain with the data protection authorities?

12. MÔŽETE SA SŤAŽOVAŤ ORGÁNOM NA OCHRANU ÚDAJOV?

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonmi na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, a to v členskom štáte, v ktorom sa obvykle nachádzate, kde pracujete alebo kde došlo k porušeniu nariadenia GDPR.

How do we protect your Personal Data?

13. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, pozmenením, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k nim.

Can we change our Privacy Policy?

14. MÔŽEME NAŠE PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZMENIŤ?

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme príležitostne zmeniť zverejnením jej aktualizovanej verzie na tomto mieste. Odporúčame vám, aby ste v záujme neustálej informovanosti toto miesto často navštevovali.