background image
Vyhľadať obchod

ČO KEĎ ZMENÍM NÁZOR?

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odo dňa prevzatia objednávky spotrebiteľovi plynie 30 dňové právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar je možné vrátiť len za predpokladu, že nejaví známky používania, otestovania a originálny obal je neporušený. O odstúpení od zmluvy v uvedenej lehote nás informujte písomne na eshop@marionnaud.sk s vyplnením nasledujúceho formulárana základe čoho Vám poskytneme potrebné inštrukcie. Spoločnosť Marionnaud sa zaväzuje spotrebiteľovi, že bez odkladu, najneskôr do 30 dní od obdržania zásielky vráti platbu.

REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia, odporúčame ju odmietnuť a neprevziať, prípadne spísať s doručovateľom škodový protokol.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada alebo bol dodaný nesprávny tovar, kupujúci má právo reklamácie. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom na eshop@marionnaud.sk s vyplnením nasledujúceho formulára. V prípade reklamácie spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za náklady spôsobené vrátením poškodeného tovaru alebo doručenia iného tovaru než toho, ktorý bol uvedený v objednávke. V týchto prípadoch zabezpečí spoločnosť Marionnaud zvoz poškodeného alebo nesprávneho tovaru. Marionnaud sa zaväzuje reklamácie vyriešiť bezodkladne, maximálne však do 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ oboznámený e-mailom.

NÁKUP NA PREDAJNI

V prípade, že ste uskutočnili nákup v niektorej z našich kamenných parfumérií, platí pre Vás rovnaká 30 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Čiastka Vám bude vrátená na darčekovú kartu Marionnaud.