ČO KEĎ ZMENÍM NÁZOR?

Odo dňa prevzatia objednávky spotebiteľovi plynie 14 dňové právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar je možné vrátiť len za predpokladu, že nejaví známky používania, a originálny obal je neporušený. O odstúpení od zmluvy v uvedenej lehote nás informujte písomne na eshop@marionnaud.sk a vyplnením nasledujúceho formulára.

V prípade odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote nesie náklady na dopravu spotrebiteľ. Zásielka musí byť doručená spolu s vyplneným tlačivom na odstúpenie od zmluvy na adresu eshopu. Spoločnosť Marionnaud sa zaväzuje spotrebiteľovi, že bez odkladu do 14 dní od obdržania zásielky vráti platbu. Marionnaud neprijíma vrátené zásielky s neuhradeným poštovným. Tovar zakúpený na eshope nie je možné vrátiť v kamenných predajniach Marionnaud. Adresa na vrátenie tovaru je: Marionnaud eshop, Stará Vajnorská 15/A, 831 04 Bratislava, mobil: +421901902663.

Na uplatnenie reklamácie nás prosím kontaktujte písomne na eshop@marionnaud.sk s vyplenením nasledujúceho formulára. In this link shloud be attachment 2 V prípade reklamácie spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za náklady spôsobené vrátením poškodeného tovaru alebo doručenia iného tovaru než toho, ktorý bol uvedený v objednávke. V týchto prípadoch zabezpečí spoločnosť Marionnaud zvoz poškodeného alebo nesprávneho tovaru. Marionnaud sa zaväzuje reklamácie vyriešiť bezodkladne, maximálně však do 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ oboznámený e-mailom.

Dôležité: Pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii neposielajte zásielku na adresu sídla firmy ani poštou na dobierku. Pri reklamácii bude pre zásielku vyslaný náš externý kuriér a pri odstúpení od zmluvy je adresa na vrátenie tovaru: Marionnaud eshop, Stará Vajnorská 15/A, 831 04 Bratislava, mobil: +421901902663. V oboch prípadoch je potrebné pred odoslaním zásielky kontaktovať písomne personál eshopu na eshop@marionnaud.sk.